قابل توجه اعضاء محترم پروژه مسکونی چیتگر

براساس تصمیمات متخذه ، کلیه بخشهای اداری شرکت چیتگر از جمله مدیریت متقاضیان در روزهای پنجشنبه تعطیل می باشد . لذا خواهشمند است از مراجعه حضوری در روزهای پنجشنبه برای پیگیری امور اداری خود اجتناب فرمایید.

با تشکر روابط عمومی شرکت توسعه وعمران چیتگر